Wspieram rodziny poprzez konsultacje i terapię. Obszary, w których oferuję pomoc to między innymi:


* budowanie więzi z dzieckiem,
* trudności w dogadywaniu się z dzieckiem lub nastolatkiem,
* trudne emocje u rodziców i dzieci,
* wspieranie rozwoju dziecka,
* odpieluchowanie i moczenie,
* trudności z jedzeniem,
* trudności w korzystaniu z ekranów,
* lęk i nieśmiałość,
* kłopoty z adaptacją,
* agresja,
* autoagresja i samookleczenia,
* pojawienie się rodzeństwa,
* wypalenie rodzicielskie.